Utökat fiske i Siljan

20 maj 2022 | Aktuellt

Sollerö FVOF och Mora Våmhus FVOF har tecknat ett avtal som medger handredskapsfiske från båt i angränsande fiskevårdsområde i Norra Siljan.

Reglerna är att med ett fiskekort tecknat inom ett av områden har man rätt att även bedriva fiske med handredskap från båt i det angränsande fiskevårdsområde. Inom det område man löst fiskekort fiskar efter de regler som gäller i område man löst fiskekort. Vill man fiska i det angränsande området gäller enbart fiske med handredskap från båt. Enbart med ett handhållet fiskeredskap per deltagare som innehar giltigt fiskekort i endera Sollerö FVOF eller Mora Våmhus FVOF som avtalet gäller.

Området sträcker sig från Noretbron i Mora till de bådas Södra områdesgräns i Siljan, se karta.