Föreningen

Föreningen omfattar i stort sett alla fiskevatten inom gamla Sollerö Socken. Området har ett 60-tal sjöar och små skogstjärnar förutom Siljan. Vissa sjöar och tjärnar är dock undantagna inom skogsbolags mark. Föreningen arbetar aktivt med fiskefrågor där vi försöker att utveckla våra vattendrag, plantera ut fisk, samt verka för en aktiv fritid där fisket kan vara en aktivitet.

Fiske är en relativt billig sysselsättning, så många fler skulle prova på fisket som hobby. Styrelsen försöker efter bästa förmåga att förenkla regler och öka tillgängligheten för fiskare. Det är ett mycket tidskrävande arbete, men med små steg kommer vi sakta framåt.

Styrelsen

i Sollerö Fiskevårdsområde består av tio ordinarie ledamöter samt tre suppleanter:

  • Kenneth Eriksson, Ordförande
  • Kisti Mats, Kassör
  • Magnus Bozell, Sekreterare
  • Lars-Göran Suther, Ledamot
  • Mago Göransson, Ledamot
  • Jon Fredriksson, Ledamot
  • Hasse Jonsson, Ledamot
  • Fredrik Thuresson, Ledamot
  • Lars Erik Eriksson, Ledamot
  • Hasse Develius, Ledamot